Hur vi jobbar

Varje uppdrag är unikt och för att få en bättre bild av uppdragets omfattning, och framförallt dina specifika önskemål, gör vi alltid ett platsbesök.

Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att ha hela bilden av projektets förutsättningar på bordet innan vi lämnar vårt anbud. Självklart är platsbesök och rådgivning från oss kostnadsfritt och utan någon förpliktelse.

Om vi fått förtroendet till uppdraget går vi igenom de praktiska detaljerna med dig. Avstämningsmöten, där vi tillsammans går igenom eventuella frågeställningar och detaljer i arbetet med dig, minskar risken för missförstånd och skapar förutsättningar för en positiv arbetsprocess och ett lyckat slutresultat.